หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
ข้อความข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน กลุ่มข่าว  
#ID
กลุ่มข่าว
หัวข้อข่าว
ผู้เผยแพร่
หน่วยงาน
วดป.ที่เผยแพร่
จำนวนผู้อ่าน
จัดการ
55
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป แนวทางควบคุมโรคคอตีบ tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
20 ก.ย.2556 14:09 น.
94
53
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 9 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคก่อนเปิดเทอม tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
1 พ.ค.2556 09:03 น.
262
52
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป flow chart การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกภาคส่วน tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
29 เม.ย.2556 15:27 น.
461
51
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป การป้องกันโรคไข้เลือดออก มาตรการ 5 ป 1 ข, 3 ร., และ 2 ค. tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
4 เม.ย.2556 14:50 น.
420
50
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เตือนภัยโรคที่มากับหน้าร้อน tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
3 เม.ย.2556 13:49 น.
165
48
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป คู่มือการดำเนินงานกรณีสารเคมีรั่ว เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
19 มี.ค.2556 10:57 น.
159
47
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่ว เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
19 มี.ค.2556 10:55 น.
151
46
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
15 มี.ค.2556 15:24 น.
203
44
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป แผ่นพับโรคสครับไทฟัส tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
4 ก.พ.2556 12:46 น.
629
43
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป โรคสครัปไทฟัส tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
31 ม.ค.2556 10:57 น.
181
รายการที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 38 รายการ
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 010850 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 คน
Copyright © 2011 All rights reserve