หน้าหลัก | สรุปสถานการณ์โรค | รายงานเฝ้าระวังโรค | จัดการระบบ | ออกจากระบบ
ข้อความข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน กลุ่มข่าว  
#ID
กลุ่มข่าว
หัวข้อข่าว
ผู้เผยแพร่
หน่วยงาน
วดป.ที่เผยแพร่
จำนวนผู้อ่าน
จัดการ
48
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป คู่มือการดำเนินงานกรณีสารเคมีรั่ว เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
19 มี.ค.2556 10:57 น.
126
47
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่ว เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
19 มี.ค.2556 10:55 น.
115
46
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
15 มี.ค.2556 15:24 น.
163
44
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป แผ่นพับโรคสครับไทฟัส tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
4 ก.พ.2556 12:46 น.
442
43
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป โรคสครัปไทฟัส tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
31 ม.ค.2556 10:57 น.
148
42
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป คู่มือแนวทางการรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง ประเทศไทย เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
31 ม.ค.2556 10:45 น.
168
41
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป สรุปสถานการณ์โรคปี 2555 tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
24 ม.ค.2556 15:45 น.
138
38
เครือข่ายทีม SRRT คำสั่ง SRRT สสจ.พัทลุง เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
24 ธ.ค.2555 08:46 น.
239
37
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ระบบเฝ้าระวัง สสจ.พัทลุง เฉลิมชัย แป้นน้อย
สสจ.พัทลุง
12 มี.ค.2556 13:12 น.
214
36
ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวกรองสถานการณ์โรคคอตีบ 12 ธันวาคม 2555 tawee chuchuay
สสจ.พัทลุง
24 ธ.ค.2555 08:24 น.
103
รายการที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 38 รายการ
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร 0 7461 3127 โทรสาร 0 7461 2400
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 008793 ครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน
Copyright © 2011 All rights reserve